Boka hallen

Hallsbergs Brukshundklubb

en utvecklande klubb

 

Här kan Du se när hallen är ledig för bokning

 

 

Priser och regler för uthyrning av klubblokal from 1 januari 2017

 

1. Medlemmar 100 kr/timme

2. Icke medlemmar 200 kr/timme

3. Helg lördag kl. 07.00 – söndag kl.17.00 2000 kr

4. Helgdag lördag eller söndag kl. 07.00 – 17.00 1200 kr

5. VIP-tid 50 kr/timme

6. Årskort 1000 kr

 

1. Bokning för 100 kr/timme gäller endast då alla deltagare är medlemmar i Hallsbergs brukshundklubb. Får ej innefatta kurs eller annan aktivitet som innebär deltagaravgift. Vid sådan verksamhet ska hallhyran vara 200 kr/timme.

2. Bokningen ska ske minst 2 dagar innan.

3. Helg från lördag kl. 7.00 – söndag kl. 17.00

4. VIP-tid är timme mot timme arbetad tid i klubben. Arbetad tid innefattar uppdrag för klubbens räkning tex sektorsuppdrag, instruktör på kurser, hjälpa till på tävling osv. På VIP-tid får endast 3 deltagare medfölja som alla måste vara medlemmar i Hallsbergs brukshundklubb.

5. Årskort innebär att medlemmar i Hallsbergs brukshundklubb kan utnyttja hallen när den inte är bokad. Årskortet gäller endast enskild medlem. Man kan inte boka hallen. Om det råkar komma flera medlemmar som kommer samtidigt får man samsas. Årskort gäller från 1 mars 2017– 28 februari 2018.

Bokning bör ske 2 dagar före (kan gå med kortare varsel, se punkt 2) endast via mail till: kurs@hallsbergsbk.se Betalning sätts in på bankgiro 142-1221. Skriv dag och tid vid inbetalning. Kod till låset fås via SMS på tel.nr 070-211 51 94 någon dag innan man hyrt hallen.

 

 

Trivselregler

När du bokar tid accepterar du också att följa våra trivselregler. Dessa är till för att alla besökare i hallen ska få en så bra upplevelse som möjligt.

Du som bokar tiden ansvarar för att övriga deltagare följer våra trivselregler.

Tänk på att hålla tiderna, gå ej in i lokalen före din tid. Du har endast tillåtelse att vara den tid du bokat även om det är ledigt före eller efter. Behöver du plocka fram utrustning eller plocka ihop efter dig, ska detta ske på den egna tiden. Detta gäller även café-delen.

All träning i lokalen sker på egen risk. I lokalen och utanför gäller strikt hundägaransvar.

Endast friska och vaccinerade hundar får vistas i lokalen.

Se till att dina skor och hundens tassar är rena innan ni går in.

Löptikar är välkomna men skall använda tikskydd.

Även revirmarkerande hanhundar skall använda kisskydd.

Din hund skall vara välrastad innan den går in i lokalen och ha koll på hunden så den inte går omkring på egen hand.

Om hunden ändå skulle göra ifrån sig inne.

1.Märk ut platsen med något föremål t.ex. vante, bajspåse etc.

2.Dammsug direkt upp granulatet på platsen, dammsugare finns i hallen.

3.Spraya med ättiksvatten, finns i spray-flaska vid dammsugaren.

4.Strö på nytt granulat, finns i den svarta lådan.

När man rastar och värmer upp hunden utanför lokalen plockar man givetvis upp efter sin hund.

Det finns plats för burar i café-delen i anslutning till träningshallen.

Vid nosework-träning i lokalen ska doft placeras i behållare. Sätt ej doft direkt på inredning eller på mattan. Det är inte tillåtet att träna nosework i café-delen.

Toalett finns vid mitten av byggnaden. (Baja-maja)

Släck och lås efter er. Lås även grinden ute.

 

 

 

Trivselregler

 

Plocka upp efter din hund.

 

Hundar ska hållas kopplade när de inte är i träning.

 

Använd hundingången vid träning.

 

Se till att Dina skor och hundens tassar är rena.

 

Löptikar ska bära tikskydd.

 

Om hunden kissar på mattan ska granulat omedelbart dammsugas upp, spraya med ättiksvatten och fyll på nytt granulat.

 

Plocka undan och städa efter dej.