Styrelse

Hallsbergs Brukshundklubb

en utvecklande klubb

Ordförande

Emelie Hörman tel 070-257 10 51

ordforande@hallsbergsbk.se

Vice ordförande

Liss-Beth Möller

Sekreterare

Carry Jiewertz-Larsson tel. 070- 652 89 17

sekreterare@hallsbergsbk.se

Kassör

Anita Petersson tel. 070- 645 52 25

kassor@hallsbergsbk.se


Ledamot

Rose-Marie Ohlsson


Suppleanter

Inger Fahlander

Mia SvantessonRevisorer 1 år

Jan Fahlander

Anki Wallberg

suppleanter:

Carin Thaning

Ylva Malm

Valberedningen

mail: valberedningen@hallsbergsbk.se

Majsan Jonsson sammankallande

Caroline Johnsson

Carina Arvidsson