Belöningssystem

Belöningssystem för Hallsbergs BKs medlemmar

Systemet är uppdelat i olika belöningsgrader (E-A) för punktinsatser och funktioner. Belöningarna består av:

  • Hundträning i hallen. Frikort innebär hundträning på obokade Det går bra att ta med 2 andra ekipage som är HBK medlemmar på både obokad och bokad tid (kvarvarande VIP-tid kan användas t.o.m. 2023-06-30. Gäller VIP-tid intjänad från 2021-07-01).
  • Utbildningsrabatt hundkurser.
  • Betalt medlemskap SBK/HBK eller tävlingsavgifter


Här finns information om vad som krävs för att kunna ta ut belöning. Klicka på resp. knapp för information.

För uttag av belöningar måste alla punkter i instruktionerna i resp. länk nedan följas!

FUNKTIONÄRSINSATSER (= alla punktinsatser för klubben)

 

Belöningsgrad E:  -> För öppenträningsvärdar. Klubbvärd vid ett tillfälle ger möjlighet att låna inomhushallen 60 minuter för träning. Anteckna dina tillfällen.

Belöningsgrad D: ->  För hjälp per timme på och inför tävlingar, samt andra klubbaktiviteter såsom arbetsdagar, städning. En timmes funktionärsarbete ger rätt att låna hallen 60 minuter för träning, alternativt 100 kronor rabatt på intern hundkurs. 


 

 

FUNKTIONER
Om en medlem har fler än en funktion C-A, får utbildningsrabatterna läggas ihop!

 

Belöningsgrad C: -> För sektormedlemmar och valberedning; samt instruktör för minst 12 timmar kurser/temakvällar och hjälpinstruktör minst 24 timmar. 

 

 

Belöningsgrad B: -> För sammankallande sektorer och valberedning; samt administrativa funktioner av hemsida, facebook, hallbokning, belöningssystem och instruktör för minst 24 timmar kurser/temakvällar.


Belöningsgrad A: -> För ordförande, kassör, sekreterare,
instruktör för minst 36 timmar kurser/temakvällar.