Belöningssystem

Från och med 15/3 2022 har vi på Hallsbergs BK ett nytt belöningssystem för aktiva medlemmar. Det ska löna sig att delta aktivt och jobba för klubben. Nedan kan du se hur systemet är uppbyggt och hur du gör för att få del av detta.


Belöningssystem för Hallsbergs BKs medlemmar

Systemet är uppdelat i olika belöningsgrader (E-A) för punktinsatser och funktioner. Belöningarna består av:

 • Hundträning i hallen. Frikort innebär hundträning på obokade Det går bra att ta med 2 andra ekipage som är HBK medlemmar på både obokad och bokad tid (kvarvarande VIP-tid kan användas t.o.m. 2023-06-30. Gäller VIP-tid intjänad från 2021-07-01).
 • Utbildningsrabatt hundkurser.
 • Betalt medlemskap SBK/HBK eller tävlingsavgifter 

 Här finns information om vad som krävs för att kunna ta ut belöning. Nedan kan du se vad som krävs för de olika belöningsgraderna.

 

För uttag av belöningar måste alla punkter i instruktionerna nedan följas!

 

FUNKTIONÄRSINSATSER (= alla punktinsatser för klubben)

 

Belöningsgrad E:  -> För öppenträningsvärdar. Klubbvärd vid ett tillfälle ger möjlighet att låna inomhushallen 60 minuter för träning. Anteckna dina tillfällen.

Instruktion för uttag av belöning:
Hallbokning för hundträning

       Maila viceordforande@hallsbergsbk.se ange i Ämne: ”Hallbokning, belöning E”.

 

 1. Ange de datum och gren du varit öppenvärd som du önskar uttag av belöning för.

 2. I mailet, ange önskad tid och skriv en kortfattad träningsplan. Tex ”Jag kommer att träna momenten …” eller ”Jag kommer träna inför …tävling 221112”.

 3. Senast 24 timmar innan bokad tid, SMS:a Christina Carlestav 0702115194 för kod till ytterdörren.Belöningsgrad D: ->  För hjälp per timme på och inför tävlingar, samt andra klubbaktiviteter såsom arbetsdagar, städning. En timmes funktionärsarbete ger rätt att låna hallen 60 minuter för träning, alternativt 100 kronor rabatt på intern hundkurs. 


Instruktion för uttag av belöning:
Hallbokning för hundträning

 

      Maila viceordforande@hallsbergsbk.se ange i Ämne: ”Hallbokning, belöning D”.

 

 1. Ange datum och antal timmar du har hjälpt till som du önskar uttag av hallbokning för.

 2. I mailet, ange önskad tid och skriv en kortfattad träningsplan
  Tex ”Jag kommer att träna momenten …” eller ”Jag kommer träna inför …tävling
  221112”.

 3. Senast 24 timmar innan bokad tid, SMS:a Christina Carlestav 0702115194
  för kod till ytterdörren.

 

ELLER

Utbildningsrabatt hundkurser (100 kr/timme)

 1. Maila kassor@hallsbergsbk.se ange i Ämne: ”Rabatt hundkurs, belöning”

 2. Ange datum och antal timmar du har hjälpt till som du önskar rabatt av kurs för.

 3. Bifoga svarsmailet om antagning till kurs på HBK och hur mycket rabatt du önskar (vid intern kurs måste minst 100 kr betalas för att få anmälan registrerad).


 

 

FUNKTIONER
Om en medlem har fler än en funktion C-A, får utbildningsrabatterna läggas ihop!

 

Belöningsgrad C: -> För sektormedlemmar och valberedning; samt instruktör för minst 12 timmar kurser/temakvällar och hjälpinstruktör minst 24 timmar.


Instruktion för uttag av belöning:
Utbildningsrabatt hundkurser HBK (25% rabatt)

 1. Maila kassor@hallsbergsbk.se ange i Ämne: ”Rabatt hundkurs, belöning”

 2. Bifoga svarsmailet om antagning till kurs på HBK och hur mycket rabatt du önskar (vid intern kurs måste minst 100 kr betalas för att få anmälan registrerad).

 3. Ange funktion/er.


ELLER

 

Betalt HBK medlemskap eller tävlingsavgift (max 350 kr).

 1. Maila kassor@hallsbergsbk.se ange i Ämne: ”HBK medlemskap, belöning” alternativt ”Tävlingsavgift, belöning”

 2. Meddela antingen önskemål om betalt HBK medlemskap (200 kr) eller tävlingsavgift, OBS! efter genomförd tävling/prov. Bifoga kvittomailet från SBK och vilken ersättning för avgiften du önskar. 

 3. Ange funktion/er.

 

 

 

Belöningsgrad B: -> För sammankallande sektorer och valberedning; samt administrativa funktioner av hemsida, facebook, hallbokning, belöningssystem och instruktör för minst 24 timmar kurser/temakvällar.

Instruktion för uttag av belöning:
Hallbokning för hundträning

    Maila hallbokning@hallsbergsbk.se ange i Ämne: ”Hallbokning, belöning B”.
    Sätt viceordforande@hallsbergsbk.se  som kopia

 1. I mailet, ange önskad tid och skriv en kortfattad träningsplan.
  Tex ”Jag kommer att träna momenten …” eller ”Jag kommer träna inför …tävling
  221112”.

 

OCH

Utbildningsrabatt hundkurser (max 1000 kr)

 1. Maila kassor@hallsbergsbk.se ange i Ämne: ”Rabatt hundkurs, belöning”

 2. Bifoga svarsmailet om antagning till kurs på HBK och hur mycket rabatt du önskar (vid intern kurs måste minst 100 kr betalas för att få anmälan registrerad). Om extern kurs, skicka en kopia på antagningsbeskedet till kursen och kvitto på betald kurs till Kassör på kassor@hallsbergsbk.se. Uppge i mejlet dina kontouppgifter dit utbetalning ska ske, och hur stor summa klubben ska gå in och sponsra med.

 3. Ange funktion/er.
   

ELLER

 

Betalt SBK medlemskap eller tävlingsavgift (max 1000 kr).

 1. Maila kassor@hallsbergsbk.se ange i Ämne: ”Medlemskap, belöning” alternativt ”Tävlingsavgift, belöning”
 2. Meddela antingen önskemål om betalt medlemskap eller tävlingsavgift, OBS! efter genomförd tävling/prov. Bifoga kvittomailet från SBK och vilken ersättning för avgiften du önskar.
 3. Ange funktion.


 Belöningsgrad A: -> För ordförande, kassör, sekreterare,
instruktör för minst 36 timmar kurser/temakvällar.

Instruktion för uttag av belöning:
Hallbokning för hundträning

    Maila hallbokning@hallsbergsbk.se ange i Ämne: ”Hallbokning, belöning”.
    Sätt viceordforande@hallsbergsbk.se  som kopia.

 1. I mailet, ange önskad tid och skriv en kortfattad träningsplan.
  Tex ”Jag kommer att träna momenten …” eller ”Jag kommer träna inför …tävling
  221112”.    Om du överlåter tiden till sektormedlem, ersätt ”jag” med namnet på medlemmen
     

 

OCH

Utbildningsrabatt hundkurser (max 2000 kr)

 1. Maila kassor@hallsbergsbk.se ange i Ämne: ”Rabatt hundkurs, belöning”

  2. Bifoga svarsmailet om antagning till kurs på HBK och hur mycket rabatt du önskar (vid intern kurs måste minst 100 kr betalas för att få anmälan registrerad). Om extern kurs, skicka en kopia på antagningsbeskedet till kursen och kvitto på betald kurs till Kassör på kassor@hallsbergsbk.se. Uppge i mejlet dina kontouppgifter dit utbetalning ska ske, och hur stor summa klubben ska gå in och sponsra med.

  3. Ange funktion/er.

OCH

 

Betalt SBK medlemskap eller tävlingsavgift (max 1000 kr)

 1. Maila kassor@hallsbergsbk.se ange i Ämne: ”Medlemskap, belöning” alternativt ”Tävlingsavgift, belöning”

  2. Meddela antingen önskemål om betalt medlemskap eller tävlingsavgift, OBS! efter genomförd tävling/prov. Bifoga kvittomailet från SBK och vilken ersättning för avgiften du önskar.

  3. Ange funktion/er.