Bli medlem


Välkommen som medlem hos oss!
Som medlem i Hallsbergs Brukshundsklubb får du:


Blir du medlem i Hallsbergs Brukshundsklubb blir du samtidigt medlem i Svenska Brukshundsklubben.

Som medlem i Svenska Brukshundsklubben (SBK) får du:


Tidningen Brukshunden 8 gånger per år, läs mer om den här


Personolycksfallsförsäkring vid deltagande på SBK:s arrangemang, läs mer här


Erbjudanden och rabatter hos t.ex. försäkringsbolag och hundmatsfabrikanter

Läs mer om medlemsförmåner hos SBK här

Träna på vår fina plan helt gratis


Träna i vår inomhushall till rabatterat pris


Delta på olika kurser med utbildade hundinstruktörer


Möjlighet att själv utbilda dig till instruktör

Delta på olika aktiviteter såsom föreläsningar, temakvällar och medlemsmöten

Tävla för vår klubb och på så sätt ha chans att få olika utmärkelser för dig och din hund

Lokala rabatter hos några företag på orten, klicka på sponsorer i menyn

Träffa många andra människor som har samma intresse som du; att träna och vara tillsammans med din hund