Styrelse

Ordförande

Maj-Britt Jonsson

ordforande@hallsbergsbk.se

Vice ordförande

Liss-Beth Möller

viceordforande@hallsbergsbk.se


Sekreterare

Caroline Jonsson

sekreterare@hallsbergsbk.se

Kassör

Karl-Eric Bramming

kassor@hallsbergsbk.se


Ledamot

Mia Svantesson


Suppleanter

Ulrika Erhardsson
Anna KällströmRevisorer 1 år

Jan Fahlander

Anki Wallberg

suppleanter:

Carin Thaning

Ylva Malm

Hallsbergs brukshundsklubbs styrelse:
I mitten: Majsan Jonsson, ordförande
Till vänster, uppifrån:
Liss-beth Möller, vice ordförande
Caroline Jonsson, sekreterare
Mia Svantesson Sandberg, ledamot
Till höger, uppifrån:
Kalle Bramming, kassör
Anna Källström, suppleant
Ulrika Erhardsson, suppleant

Valberedningen

mail: valberedningen@hallsbergsbk.se

Carina Arvidsson (sammankallande)
Mia Reenbom
Christina Carlestav