Styrelse

Ordförande

Maj-Britt Jonsson

ordforande@hallsbergsbk.se

Vice ordförande

Mia Svantesson Sandberg

viceordforande@hallsbergsbk.se


Sekreterare

Anna-Carin Andersson

sekreterare@hallsbergsbk.se

Kassör

Mia Salsjö

kassor@hallsbergsbk.se


Ledamot

Ulrika Erhardsson


Suppleanter

Caroline Jonsson
Susanne ErlandssonRevisorer 1 år

Jan Fahlander

Anki Wallberg

suppleanter:

Carin Thaning

Inger Hellqvist

Valberedningen

mail: valberedningen@hallsbergsbk.se

Tove Lilja (sammankallande)
Ronja Åstrand