Styrelse

Hallsbergs Brukshundklubb

en utvecklande klubb

Ordförande

Maj-Britt Jonsson

ordforande@hallsbergsbk.se

Vice ordförande

Liss-Beth Möller

viceordforande@hallsbergsbk.se


Sekreterare

Caroline Jonsson

sekreterare@hallsbergsbk.se

Kassör

Karl-Eric Bramming

kassor@hallsbergsbk.se


Ledamot

Mia Svantesson


Suppleanter

Ulrika Erhardsson
Anna KällströmRevisorer 1 år

Jan Fahlander

Anki Wallberg

suppleanter:

Carin Thaning

Ylva Malm

Hallsbergs brukshundsklubbs styrelse:
I mitten: Majsan Jonsson, ordförande
Till vänster, uppifrån:
Liss-beth Möller, vice ordförande
Caroline Jonsson, sekreterare
Mia Svantesson Sandberg, ledamot
Till höger, uppifrån:
Kalle Bramming, kassör
Anna Källström, suppleant
Ulrika Erhardsson, suppleant

Valberedningen

mail: valberedningen@hallsbergsbk.se

Carina Arvidsson (sammankallande)
Mia Reenbom
Christina Carlestav

Information om Coronavirusinfektion, Covid-19

Styrelsen följer råd från Folkhälsomyndigheten, Svenska Brukshundklubben och Svenska Kennelklubben.

Styrelsen vill uppmärksamma medlemmarna på följande:

Öppenträningar: All träning sker utomhus och vi håller avstånd till varandra. Då vi endast får vara 10 personer samtidigt gäller att blir vi flera får en grupp gå en promenad, den andra gruppen tränar och så växlar man. Ta med eget fika! Klubbvärd finns på plats och öppnar/låser grinden.


Kursverksamhet:

Vi planerar att fortsätta med vår kursverksamhet under våren och sommaren. Följande gäller för dig som går kurs hos oss:

  • All kursverksamhet sker utomhus.
  • Ta med egen fikakorg.
  • Blir vi sjuka stannar vi hemma.
  • Vi håller avstånd till varandra.
  • Max 1 person per hund vid kurs. 


Till sist – var rädda om varandra! Känner du dig sjuk stanna hemma.

Har du frågor? Tveka inte att kontakta vår ordförande Majsan Jonsson för mera information. Du når Majsan lättast via mail: ordforande@hallsbergsbk.se

Mer info finns att läsa här:
https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/nyheter/2020/03/nya-riktlinjer-med-anledning-av-corona/  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/