Styrelse

Ordförande

Maj-Britt Jonsson

ordforande@hallsbergsbk.se

Vice ordförande

Mia Svantesson Sandberg

viceordforande@hallsbergsbk.se


Sekreterare

Caroline Jonsson

sekreterare@hallsbergsbk.se

Kassör

Katrin Harmander

kassor@hallsbergsbk.se


Ledamot

Anna-Carin Andersson


Suppleanter

Ulrika Erhardsson
Madeleine LerjestamRevisorer 1 år

Jan Fahlander

Anki Wallberg

suppleanter:

Carin Thaning

Ylva Malm

Valberedningen

mail: valberedningen@hallsbergsbk.se

Tove Lilja (sammankallande)
Ronja Åstrand
Margarete Haberl