Årets hundar


ALLMÄNT OM ÅRETS HUNDAR


Styrelsen har beslutat att ställa in utdelning av samtliga Vandringspriser för 2020 pga Corona med så få tillfällen för tävlingar o utställningar


Vid årsmötet varje år utses Årets Hund i olika kategorier, information om dessa finns i en pärm på klubben,

För att delta och tävla om dessa vandringspriser ska du lämna in dina resultat  på en särskild blankett som finns på klubben innan den sista december, vi vill alltså inte få in resultat löpande.

Utmärkelser vid årsmötet 2020

Årets Lydnadshund: Wictor med Emelie Hörman
Årets Brukshund: Acke med Pernilla Persson
Årets Hund: Zaphina med Cristina Carlestav
Årets Utställningshund: Watson med Rose-Marie Ohlsson
Årets Viltspårhund: Kalla med Carina Arvidsson och Lisa med Mia Svantesson Sandberg
Årets Nybörjarhund: Acke med Pernilla Persson
Årets Agilityhund: Bellie med Kerstin Malm
Årest Rallylydnadshund: Drulla med Pernilla Persson
Årets Noseworkhund: Örjan med Gunnel Lundström
Årets Freestyle/htm hund: Enzo med Jenny Roos

Utmärkelser vid årsmötet 2019

Årets lydnadshund: Wictor med Emelie Hörman

Årets brukshund: Hicco med Maj-Britt Jonsson

Årets hund: Hicco med Maj-Britt Jonsson

Årets utställningshund Äzther med Marianne Sandberg

Årets viltspårhund Lisen med Carina Arvidsson
Årets agilityhund: Willmer med Kerstin Malm
Årets rallylydnadshund: Simba med Jenny Roos
Årets Noseworkhund: Myrra med Mia Danielsson
Årets Freestyle/Htmhund: Wictor med Emelie Hörman


Klubbmästare i lydnad 2018

1:a Christina Carlestav och Zcilla

2:a Lotta Karlson och Ajla

3:a Zyril och Christina Carlestav


Klubbmästare Rallylydnad N/F 2018
1:a Anna Karlsson och Foxy
2:a Anna Karlsson och Dizzy
3:a Alva Karlsson och Rut

Klubbmästare Rallylydnad A/M 2018
1:a Linda Nilsson och Sammie
2:a Christina Carlestav och ZåBra
3:a Jenny Roos och Simba

Klubbmästare agility 2018
1:a Kerstin Malm och Willmer
2:a Kerstin Malm och Remus
3:a Kerstin Malm och Hekla

Klubbmästare agility, lätta klassen 2018
1:a Emilia Lem och Freya
2:a Eva Svensson och Ruben
3:a Mia Reenbom och Bella


Utmärkelser vid årsmötet 2018

Årets lydnadshund: Wictor med Emelie Hörman

Årets brukshund: Hicco med Majsan Jonsson

Årets hund: Hicco med Majsan Jonsson

Årets utställningshund: Äzther med Marianne Sandberg

Årets vilspårhund: Äzther med Marianne Sandberg
Årets agilityhund: Remus med Kerstin Malm
Årets rallylydnadshund: Bilbo med Linda Nilsson

Klubbmästare i lydnad

Anna Karlsson med Foxy

På andra plats Christina Carlestav med Zåbra

På tredje plats Majsan Jonsson med Hicco

Umärkelser vid årsmötet 2017


Årets lydnadshund: Wiktor med Emelie Hörman

Årets rallylydnadshund: Iriz med Susanne Spåre

Årets agilityhund: Sammie med Linda Nilsson

Årets utställningshund Paxo med Liss-Beth MöllerUtmärkelser vid årsmötet 2016

Årets lydnadshund: Wictor med Emelie Hörman

Årets brukshund: Atom med Mia Avorin-Danielsson

Årets nybörjarhund:Dizzy med Anna Karlsson

Årets utställningshund: Äxther med Marianne Sandberg

Årets hund: Dizzy med Anna Karlsson

Årets agilityhund: Sammie med Linda Nilsson

Årets rallylydnadshund:ZåBra med Christina Carlestav


Klubbmästare i Brukslydnad: Rose-Marie Ohlsson med Spencer

På andra plats kom Majsan Jonsson med Hicco

På tredje plats kom Anna Karlsson med Cosy

Utmärkelser vid årsmötet 2015


Årets brukshund: Hicco med Majsan Jonsson

Årets lydnadshund: Wicktor med Emelie Hörman

Årets Utställningshund: Äzther med Marianne Sandberg

Årets Rallylydnadshund: Nemo med Maria Skoog

Årets nybörjarhund: Hicco med Majsan Jonsson

Årets hund: Hicco med Majsan Jonsson

Spårcupen vanns av Majsan Jonsson med Hicco